ALC20182018-06-09T12:51:38+00:00

2018

(English, below)

De 2018 editie van de Axetreme Loggers Competition wordt in samenwerking met Buitengewoon Stoer georganiseerd op Landgoed Middachten nabij De Steeg tijdens de eerste editie van de beurs Buitengewoon Stoer.

We bieden een driedaags programma:

 • Vrijdag 29 juni: Wedstrijd voor Studenten en medewerkers van de SW bedrijven. Maximale aantal deelnemers: 25.
 • Zaterdag 30 juni: Internationale wedstrijd volgens de IALC regels. Maximale aantal deelnemers: 25.
 • Zondag 1 juli: Nationale wedstrijd met de bekende Nederlandse onderdelen. Maximale aantal deelnemers: 25.

Inschrijving via onderstaande formulier, voor 23 juni 2018, 12.00.

Overnachting is mogelijk vanaf vrijdagavond op het terrein van Scouting Dieren:

Scoutcentum ‘De Geitenberg’
Kolonieweg 9
6951 KB Dieren

Overnachten kan in de gedeelde slaapzaal of je kunt je eigen tent meenemen. De tenten moeten i.v.m. gebruik van het gebouw op zaterdag door de scouting, wel opgeruimd worden en op zaterdagavond weer opgebouwd worden.

De BBQ op zaterdagavond voor deelnemers, jury en organisatie is tevens bij het scoutinggebouw.

Programma

Vrijdag

8.30 – 9.00 Inloop
9.00 – 9.30 Briefing en inschrijving
9.30 – 12.30 Wedstrijd
12.30 – 13.30 Pauze
13.30 – 15.30 Wedstrijd
15.30 – 16.00 Prijsuitreiking

Zaterdag

8.00 – 8.15 Inloop
8.15 – 9.00 Briefing en inschrijving
9.00 – 12.30 Wedstrijd
12.30 – 13.30 Pauze
13.30 – 15.30 Wedstrijd
15.30 – 16.00 Prijsuitreiking
17.00- 22.00 BBQ

Zondag

8.30 – 9.00 Inloop
9.00 – 9.30 Briefing en inschrijving
9.30 – 12.30 Wedstrijd
12.30 – 13.30 Pauze
13.30 – 15.30 Wedstrijd
15.30 – 16.00 Prijsuitreiking

Betaling

Inschrijfgeld:

 • Vrijdag: € 20,- per deelnemer
 • Zaterdag: € 45,- per deelnemer
 • Zondag: €25,- per deelnemer
 • Zaterdag & Zondag: € 60,- per deelnemer
 • Camping € 10 pppn; 2 nachten € 17 pp
 • BBQ zaterdagavond: € 22,50 inclusief drankjes

Betaling van het inschrijfgeld vooraf per bank (ten name van: Stg. Het Axetreme Team; rekeningnummer: NL23 RBRB 0954 9632 61; o.v.v. je naam en ALC 2018) of voor aanvang van de wedstrijd contant (graag gepast geld meenemen).
Indien er meer dan 25 aanmeldingen zijn per wedstrijd, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Tijdens de dagen is er een lunchpakket., grote eters wordt geadviseerd zelf extra mee te nemen.

Reglementen

Inschrijfformulier

2018

The 2018 edition of the Axetreme Loggers Competition will be organized during Buitengewoon Stoer at Landgoed Middachten near De Steeg (Arnhem, the Netherlands).

The three day program:

 • Friday 29th of June: Competition for Students and Employees of the social work service. Maximum number of competitors 25.
 • Saturday 30th of June: Internationale Competition according to the IALC rules. Maximum number of competitors 25.
 • Sunday 1st of July: Dutch National competition with traditional disciplines: Maximum number of competitors 25.

Application by the form below, please apply not later as 23rd of Jun 12.00

Housing: from Friday evening it is possible to join us at Scouting Dieren,

Scoutcentum ‘De Geitenberg’
Kolonieweg 9
6951 KB Dieren

Housing is possible in the shared house or it is possible to bring your own tent. Due to use of the building by the Scouts, we have to remove the tents Saturday morning and rebuild at Saturday evening.

The BBQ for organization, competitors and officials is also located at the scouting area, starts at Saturday evening around 18.30.

Program

Friday

8.30 – 9.00 Gathering
9.00 – 9.30 Briefing and application
9.30 – 12.30 Competition
12.30 – 13.30 lunch break
13.30 – 15.30 Competition
15.30 – 16.00 Award ceremony

Saturday

8.00 – 8.15 Gathering
8.15 – 9.00 Briefing and application
9.00 – 12.30 Competition
12.30 – 13.30 Lunchbreak
13.30 – 15.30 Competition
15.30 – 16.00 Award ceremony

17.00- 22.00 BBQ

Sunday

8.30 – 9.00 Gathering
9.00 – 9.30 Briefing and application
9.30 – 12.30 Competition
12.30 – 13.30 lunch break
13.30 – 15.30 Competition
15.30 – 16.00 Award ceremony

Payment

Costs:

 • Friday: € 20,- / competitor
 • Saturday: € 45,-/ competitor
 • Sunday: €25,- / competitor
 • Saturday & Sunday: € 60,- / competitor
 • Camping: € 10 pp/pn; 2 nigths € 17 pp
 • BBQ Saturday evening: € 22,50 including drinks

Payment can be made in advantage by bank Stg. Het Axetreme Team; accountnumber: NL23 RBRB 0954 9632 61; BIC-number RBRBNL21. Please give your name and the text: ‘ALC2018’ to the description; or cash at the start of the competition.

In case of more then 25 applications, the time and date of your application determines if you can compete or not.

During the competition days a small lunch pack is included, please bring some extra food for yourselves if you’ve a good appetite.

Rules

Inschrijfformulier